MENÜ

(212) 449 13 13

ikinciel@odakotomotiv.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Ana Sayfa Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI


Sitenizde yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yasal haklarımı anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki rızamın geçerli olduğunu ve özgür irademe dayandığını kabul ediyorum.


Şirketinize vermiş olduğum veya üçüncü kişi ve kurumlardan sağlanan/sağlanacak Kişisel Veri veya Özel Nitelikli Kişisel Veri teşkil eden bilgilerimin, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar ve şartlar doğrultusunda toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına; Şirketinizin mevzuat hükümleri doğrultusundaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, dilediğim zaman geri alma hakkına sahip olduğumun bilinciyle Şirketiniz tarafından otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işlenmesine açık rızam ile onay vermekteyim.